PHỤ TÙNG MÁY CHẢI THÔ RIETER C1/2, C1/3, C-4, C-4A, C-10, C-50, C-51, C-60

PHỤ TÙNG MÁY CHẢI KỸ RIETER E7 / 4, E7 / 5, E7 / 5A, E60, E60H, E70R, E62-E72, E65-E75, E80

PHỤ TÙNG MÁY GHÉP RIETER RSB 851, SB-1, SB-2, SB-51, SB-52, RSB 51, RSB 851, RSB 951, D-10, D-15, D-30, D-35, D-40

PHỤ TÙNG MÁY KÉO SỢI RIETER G5/1, G5/11, G-10, G-30, G-32, G-33, G-331, G-35, K-40, K-43, K-44, K-441